Monitor ERP System AB otrzymał prestiżową nagrodę Export Hermes za rok 2021. Nagrodę wręczył Fundusz Rozwoju Eksportu podczas Dnia Rozwoju Eksportu.

Komisja selekcyjna stwierdziła: „Dzięki praktycznemu podejściu do opracowywania programów i wyjątkowemu duchowi przedsiębiorczości, Monitor ERP System AB osiągnął wielki sukces eksportowy dzięki swojemu systemowi ERP, który jest sercem firm produkcyjnych”.

Monitor ma ponad 45-letnie doświadczenie w szwedzkim przemyśle produkcyjnym, a globalna ekspansja oznacza, że ​​możemy dzielić się naszą wiedzą poza granicami państwa.

„Cyfryzacja biznesu to wyzwanie. Wymaga edukacji, a także zrozumienia, w jaki sposób można zdigitalizować procesy ręczne – i jakie to przynosi korzyści. Nasza wiedza specjalistyczna jest szczególnie przydatna na rynkach, których cyfrowa podróż jest na wczesnym etapie. I tutaj wiemy, że możemy przyczynić się do szybszego rozwoju cyfrowego w branży i wytyczyć drogę wielu firmom”

 powiedział Morgan Persson, CEO Monitor Group.

 

Dzięki praktycznemu podejściu do tworzenia programów i wyjątkowemu duchowi przedsiębiorczości, Monitor ERP System AB osiągnął wielki sukces eksportowy dzięki swojemu systemowi ERP […]”

Nagroda Export Hermes jest przyznawana od 1981 roku szwedzkim firmom, które osiągnęły wyjątkowy sukces eksportowy i przyczyniły się do narodowego dobrobytu. Export Hermes trafia do firm o stabilnym, rosnącym eksporcie do kilku krajów w oparciu o rzetelny, strategiczny marketing i dobrą rentowność.

Nagroda jest przyznawana przez Szwedzki Fundusz Rozwoju Eksportu, który został utworzony przez Szwedzkie Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego, Szwedzką Federację Marketingu, Instytut Administracji Biznesu (FEI) oraz Mercuri-Schartauanerna. Więcej można dowiedzieć się na stronie Funduszu www.exportutveckling.se